Letní tábor - Semeniště – příměstský tábor

Semeniště - příměstský tábor
Základní informace
Místo konání: Přírodovědné muzeum Semenec
Pořadatel: Semenec o.p.s.
Web pořadatele: https://www.muzeumsemenec.cz/index.php?oid=6144595
Zaměření: Stavba osady
Popis činnosti: stavba obydlí z různých materiálů, hry, celodenní výlet
Informace o táboře
Cena za osobu: 3200,- Kč
Věk dítěte: 6 až 15 let
Termín tábora: 01.07.2024 - 05.07.2024
Kapacita tábora: 25 dětí

Kontaktní údaje

Jméno: Barbory Žižková a Šímová
Telefon: 604626894
Email: zizkova@muzeumsemenec.cz

Popis letního tábora

Tématem tábora je stavba domků. Děti se stávají stavebníky a budou si budovat přístřeší z poskytnutých materiálů na vyhrazeném pozemku. Budou řezat, vrtat, stloukat, šroubovat, zdít,  nebo jen skládat a svazovat, dle svých možností, schopností a materiálu, který se nám podaří na stavbu zajistit (kameny, cihly, rákosové došky, pruty, větve, kmeny, palety, tráva, hlína, písek atd.)