Novinky

2024

Ministerstvo zdravotnictví apeluje na dodržování zásad při skladbě jídelníčku na táborech

MZ i letos apeluje na dodržování zásad při sestavování jídelníčku na zotavovacích akcích pro děti tak, aby strava byla pro děti vhodná a nutričně vyvážená. Proto doporučuje vzdělávací materiály Státního zdravotního ústavu, které slouží jako podklad pro edukaci osob zajišťujících letní dětskou rekreaci.

„V této souvislosti je nutné upozornit, že krajské hygienické stanice prioritně posuzují konkrétní způsob zajištění stravování na akci, tj. zda se jedná o tábornickou nebo klasickou kuchyň, s čímž souvisí i možnosti zajištění tzv. bezpečného, tedy zdravotně nezávadného stravování účastníků akcí,“ zní z ministerstva.

Stáhněte si materiály Výživa na vlastní pěst a Jak mít sůl pod kontrolou

Informace z KHS Jihočeského kraje 

Ohledně informací k letním táborům, oproti loňskému roku k žádným změnám nedošlo, nejdůležitější část znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která se týká letních dětských táborů, zasílám pro informaci v příloze. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

Nezměněna zůstává také Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na „zotavovací akce“ (připomínám, že pro „jiné podobné akce“ tato vyhláška není závazná, závazný je pro ně pouze § 12 zákona – viz příloha). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106

 • spuštění elektronické ohlašovací povinnosti pro pořádající osoby prostřednictvím veřejného webu přes níže uvedený link.

 

URL: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/DetskaRekreace/login

Kontakty pro letní dětskou rekreaci 2024 – odbor hygieny dětí a mladistvých Jč_ kraje

PŘÍSPĚVKY NA LETNÍ TÁBORy v roce 2024 OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Na dětské tábory přispívají zdravotní pojišťovny, výše příspěvku se u jednotlivých pojišťoven liší. Informujte se na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny v sekci preventivní programy pro děti.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – přispívá na letní tábor až 1500 Kč
Revírní bratrská pokladna – pojištěnci mohou čerpat příspěvek až 1500 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – přispívá až 500 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna – přispívá až 1000 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna – přispívá na základě bodů na Vitakartě
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – lze čerpat příspěvek 700 Kč

Změny v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-oblasti-uhrady-poskytnute-nahrady-mzdy-platu-pri-pracovnim-volnu-souvisejicim-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-1-1-2024?fbclid=IwAR1GwXWqKZXkmUuW9MPpjGwCRntOZmOcZhHkBrZSYMPF6GSz8VG74Z0rT74

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy

ONLINE FORMULÁŘ

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoupnm

2023

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

Novela vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Ještě během června nebylo zřejmé, zda novela zákona o veřejném zdraví projde celým legislativním procesem tak, aby byla schválena a vstoupila v účinnost před prázdninami. Nebylo tak možné předem avizovat, že potravinářské průkazy již nebudou na letošní tábory potřeba.

Změna se promítla do §11 a §19 zákona, z nichž vypadla právě zmínka o potravinářském průkazu.

Novela zákona o veřejné zdraví byla 16. 6. publikována ve Sbírce zákonů, účinnost je nastavená 15 dní od publikace, tedy právě od 1. 7. 2023.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-167.htm

https://www.adam.cz/byla-schvalena-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-ktera-rusi-povinnost-potravinarskych-prukazu-na-taborech/

Evidence táborů HZS JčK – Aplikace Tábory

Aplikace slouží k evidenci dat o dětských táborech, školách v přírodě či zotavovacích akcích (dále jen tábory), které mohou být využity v rámci zásahů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Veškerá data zde uvedená jsou použitá výhradně pro potřeby IZS pro včasné poskytnutí potřebné pomoci v případě mimořádných událostí.

Evidována jsou tato data:

 • Název a popis tábora
 • Adresa tábora včetně souřadnice

(s možností zaměření přímo v mapě)

 • Termín konání tábora
 • Organizátor
 • Hlavní vedoucí
 • Telefonní kontakt na vedoucího a telefonní kontakt do místa tábora
 • Počet dětí a počet dospělých

Data jsou v systému složek IZS využívána v mimořádných situacích, zejména v těchto případech:

 • pro přesnou lokalizaci tábora při hlášení mimořádné události v táboře (požár, úraz …)
 • pro případné zaslání výstrah ČHMÚ (silné bouřky, přívalové deště …)

Odkaz na stránky HZS Jihočeského kraje:https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx ,

na úvodní straně vpravo dole banner „Evidence táborů“. Po kliknutí je možné buď registrace nového oznamovatele, nebo přihlášení na svůj účet a následně je možné tábor nahlásit. Nahlášením se tábor automaticky zanese do map operačního střediska.

Ohlášení prostřednictvím tohoto portálu nenahrazuje případnou povinnost pořadatele ohlásit tábor orgánům ochrany veřejného zdraví (OHS). Tuto povinnost mají všichni pořadatelé táborů delších než 5 dnů pro více než 30 dětí mladších 15ti let.

https://www.radambuk.cz/evidence-taboru-hzs-jck/

2022

Modrá linka – TAKY SE VÁM NA TÁBOŘE STÝSKALO?

Stýskání po rodičích a domově je naprosto přirozené – někdy však mohou plačtivé hovory nás rodiče rozhodit a přemýšlíme pak, co dál. Jak pracovat se stýskáním na táboře pro nás sepsala kolegyně Bohuslava Horská.

https://www.facebook.com/modralinka/

http://www.modralinka.cz/

Tipy na dětský tábor: Příprava, seznam věcí & stesk po domově

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/baleni-na-tabor

Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat

https://www.radambuk.cz/berete-na-tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat-skaut/

11.6.2022

Jede vaše dítě poprvé na tábor?

Určitě jste také jako děti byli někdy na táboře a určitě máte spoustu pěkných zážitků. Vzpomenete si ale také, jestli jste se na tábor těšili? Jak jste se připravovali?

Posíláte svoje dítě poprvé na tábor, do neznámého prostředí, mezi cizí lidi. Už to je pro dítě dostatečně stresující. I když posíláte na tábor oba sourozence, ten starší bude mít určitě úplně jiné starost než se starat o mladšího bráchu nebo ségru… Nestresujte proto dítě zbytečným strašení o samostatných nočních hlídkách, přísných kontrolách pořádku a přísném režimu. Dítě rozhodně nesmí mít pocit, že jede na tábor za trest nebo proto, že vy jedete na dovolenou a babička zrovna nemá na hlídání čas…

Mluvte s dítětem o příjemných zážitcích z vašich táborů nebo jiných pěkných věcech. Potom se určitě na tábor bude těšit víc.

Pár rad, když posíláte dítě na tábor poprvé:

 • Pečlivě zvažujte typ tábora, na který chcete dítě poslat – chatky, stany, vodácký, puťák… – i to, co uslyšíte od jeho vedoucích.
 • Bude tam mít vaše dítě na táboře další vrstevníky, případně už nějaké kamarády? Vždycky je lépe, když na tábor jedou alespoň dva kamarádi, kteří se znají.
 • Zvažte, jaké fyzické nároky dítě čekají. Nebojí se tmy? Je dostatečně samostatné? Nemá nějaké další problémy? Zkušení vedoucí dovedou mnohé problémy vašeho dítěte vyřešit, musíte o nich ale předem informovat hlavního vedoucích nebo oddílového vedoucího.
 • Opravdu je nutné, abyste se předem seznámili s vedoucími a výborné je, má-li dítě šanci setkat se s budoucími kamarády dřív, než až při odjezdu na tábor. Někteří pořadatelé táborů dělají v červnu setkání s rodiči nebo i víkendové srazy účastníků tábora. Zde máte jedinečnou příležitost poznat kolektiv vedoucích i dětí.
 • Při přípravě vybavení na tábor se řiďte doporučením vedoucího příslušného tábora. Doby, kdy jste na tábory jezdili sami, jsou nejspíš už dávno pryč.
 • Klidně vedoucím prozraďte drobné fígle, které na vaše dítě „platí“. Vedoucí sice nemá na starosti pouze vaše dítě, ale dobrý vedoucí si na vás jistě udělá čas a udělá všechno proto, aby se dítěti na táboře líbilo.
 • Rozhodně nezatajte žádné problémy, například z obavy, že když je „prozradíte“, dítě nebude na tábor přijato. Není nic horšího než tento postup – všechno se dá řešit, ale vedoucí to musí vědět..
 • Pozor na jídlo, kterým vybavíte dítě na cestu – může se za pár hodin v letním vedru zkazit a táborový zdravotník a vedoucí (někdy i nejbližší lékař) si pak lámou hlavu, z čeho vaše dítě hned po příjezdu trpí bolestmi žaludku.
 • Velmi dobré je nechat doma všechny cennější věci (Tablety, mo­bily, MP3  přehrávače…) – vyhnete se tím možnému poškození nebo ztrátě. Na řadě táborů stejně není přístup k elektrice a podobné věci nejsou potřeba…
 • Mobil určitě není potřeba – pokud budete chtít s dítětem mluvit, jistě se můžete domluvit s jeho vedoucím (jeho číslo mít určitě budete) a tem vám rád kontakt zprostředkuje.
 • Posílaní balíčků s jídlem na tábory není nutné. A pochoutky všeho druhu jsou výborným lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce.
 • Dejte s sebou dítěti na tábor – zvláště těm menším – obálky s nalepenými známkami a nadepsanými adresami.
 • Napište dítěti na tábor. Také reagujte na jeho dopisy či pohledy – pochvalte ho a povzbuďte. Táborník bude také jistě nadšený, pokud mu na tábor napíše babička nebo některý další příbuzný – dejte jim adresu.
 • Nedejte na první či druhý dopis, pohled či mobilní volání: „Mně se tu nelíbí, přijeďte si pro mě..!“ Důvodem bývá nejčastěji jen pobyt v novém prostředí a nezvyk na běžný táborový život nebo nezdar v nějaké hře. Máte-li přesto pochybnosti, spojte se s vedoucím tábora. Po táboře jistě uslyšíte, že všechno bylo super.
 • Nezapomeňte či nezaměňte datum a hodinu příjezdu z tábora . Čekání po příjezdu – jestli rodiče nezapomněli přijít – je nedobrou tečkou za zážitky z tábora a vyvolává v dítěti pocit, že bylo odloženo.

A pokud ještě nemáte tábor vybraný, podívejte se do katalogu www.tabory-vysocina.cz.

https://www.volnocasuj.cz/2022/06/02/jede-vase-dite-poprvne-na-tabor/?fbclid=IwAR3UeiwRt5xFWOjxZDAnsFEKwLd5bzDxhKb_dCmggEBM1xKtrD2g_0FZpl8

8.4.2022

https://www.pkrdm.cz/tipy–triky/nabidky-pojistoven-na-volnocasove-aktivity/

2021

21.6.2021

S platností od 26. června schválila vláda podmínky testování na letních táborech. Co tedy platí? Podle dohody ministerstva zdravotnictví se zástupci České rady dětí a mládeže platí, že účastníci tábora […]

S platností od 26. června schválila vláda podmínky testování na letních táborech. Co tedy platí?

Podle dohody ministerstva zdravotnictví se zástupci České rady dětí a mládeže platí, že účastníci tábora mají před nástupem na tábor splnit jednu z podmínej OTN (očkování – testování – nemoc):

 • minimálně 22 dnů po první dávce očkování (cetrifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
 • doklad o prodělané nemoci covid 19 – maximálně 180 ndí od posledního pozitivního testu
 • PCR test starý maximálně 7 dní
 • antigenní test starý maximálně 3 dny – v tomto případě je nutné přetestování každých 7 dní tábora
 • samotest provedený na místě – v tomto případě je nutné přetestování každých 7 dní tábora
 • potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení – v tomto případě je nutné přetestování každých 7 dní tábora

“Jsme si vědomi, že každý organizátor tábora může, na základě uvedených podmínek, podmínky účasti na táboře upřesnit. Doporučujeme však všem rodičům, aby před táborem absolvovali PCR test. Tím odpodne nutnost přetestování v průběhu tábora,” říká Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, předseda Krajských rad dětí a mládeže.

PCR testováním před táborem se ušetří finanční prostředky, ale také se nebude komplikovat logistika v průběhu tábora. “Nicměné je pochopitelné, že některé děti PCR test nestihnou. Například pořijedou z dovolené, nebo absolvují více táborů za sebou. V tom případě doporučuji se na postupu domluvit s realizátorem tábora. Každý organizátor bude jistě připraven situaci vyřešit,” dodává Jan Burda.

https://www.volnocasuj.cz/2021/06/22/jak-je-to-s-testovanim-na-letnich-taborech/?fbclid=IwAR1yDPqKg6l_5QcJ55H5IlgU1Ngjg7HtYMAoV2s5t2uCyUh4HY3QaMhKpBk

3.6.2021

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

Proč by děti měly vyrazit na letní tábor? – volnocasuj.cz

O jihočeské tábory je kvůli distanční výuce větší zájem než v minulosti

Jak vybrat tábor ? – rady předsedy Krajských rad dětí a mládeže

Žádost o náhradu mzdy či platu za týden na táboře – jak na to

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: aktualizace platné od 1. 1. 2024

2020

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020- aktualizováno 22.6.2020

22.5.2020 – Aleš Sedláček ČRDM dotazy k letním táborům 2020

ČRDM – Aleš Sedláček dotazy k letním táborům 22.5.2020

Pionýr z.s. – Informace k táborům v roce 2020

https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2020/

Informace pro organizátory táborů 2020

https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2020/vedouci/#skoleni

Manuál k letním táborům MZ ČR

Příspěvky pojišťoven na letní tábory 2020

Zvažujete, že svoji ratolest pošlete na letní tábor? Podle zaměření táborů se liší i cena, a jistě je dobré si ověřit, jestli právě vaše pojišťovna proplácí příspěvky na tento typ aktivit. V tomto článku najdete souhrn informací o pojišťovnách v ČR.

https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g

2019

Letní tábory se blíží. Kdo na ně přispívá?

 

2018

Proč by měly děti vyrazit na letní tábor

Autor: Jan Burda |

http://www.adam.cz/clanek-2018020029-proc-by-mely-deti-vyrazit-na-letni-tabor.html

Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný tábor, můžete se spolehnout, že to bude pro děti skvěle strávený čas.

SPOUSTA ZÁŽITKŮ
Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních chvil. Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové posezení u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc příležitostí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. Když tyhle zážitky doplníte promyšleným programem plným her a dobrodružství, budou děti a tábor dlouho vzpomínat.

SAMOSTATNOST
Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Během celého tábora – od rozhodování a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život… Děti si nenápadnou formou prohlubují celou řadu užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy méně nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací se starají sami o sebe.

VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V TÝMU
Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře získají důležité zkušenosti v rámci spolupráce s ostatními. V obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si názor druhého. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani řada dospělých.

NOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. Na táborech se děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat brambory, umýt nádobí, uklidit… Nejde ale jen o drobné práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat přírodu, vařit, orientovat se podle mapy, základům první pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo podobných činností. Děti si tak často ani neuvědomují, že se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou užitečné i v běžném životě.

PŘÍKLADY TÁHNOU
Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale především kamarády a často i vzorem. Nejlépe se přece – a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem v partě kamarádů. A kdo jiný, než starší kamarád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí a dovedností, tak z hlediska zkušeností i morálky.
Tohle všechno jsou základní důvody proč by děti měly vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná zkušenost, ze které mohou těžit i v běžném životě.

A že je zde popsán až příliš ideální tábor? Možná. Ale jsou takové. Jak je najít? Pokud se budete při výběru tábora držet referencí a doporučení svých známých a odpovíte si na deset důležitých otázek, které nabízíme na našem webovém katalogu táborů na adrese www.tabory-vysocina.cz velmi pravděpodobně najdete i pro vaše děti ten správný tábor…

Jan Burda

http://www.adam.cz/clanek-2018020029-proc-by-mely-deti-vyrazit-na-letni-tabor.html

Asociace TOM ČR 2402 „Práčata“ Rapšach pronajme zcela vybavené tábořiště u říčky Dračice mezi Klikovem a Suchdolem nad Lužnicí, a to v termínu od 14. do 28. 7. 2018.

Tábořiště je kompletně vybaveno pro 50 osob – 25 podsadových stanů, hangár 6 x 15 m s „obývákem“ pro vedoucí 3 x 6 m, 7,5 m týpí, kancelářský stan 2,5 x 2,5 m, polní kuchyně, polní sprcha, nádrž na pitnou vodu 2 m2.

Kromě jídelních misek a příborů je třeba mít s sebou karimatky – postele v podsadách nejsou vybaveny slamníky.

Cena pronájmu je 8.000,- Kč. V ceně je zahrnuto obstarání všech potřebných povolení.

Bližší informace: Karel Snětina, karel.snetina@j-hradec.cz, tel. 384786120 (zaměstnání), 724993187 (večer domů).

2017

Jak správně vybrat letní tábor?

Hledáte volné tábořiště?

TOM Sůvy nabízí svoje u Jindřichova Hradce v termínu 29. 7. – 5. 8. 2017.

Více informací najdete na stránkách tomíků.

Taborove-hry.cz

I když to vypadá, že je léto ještě daleko, je právě teď ten správný čas začít přemýšlet nad táborem.

Na webu najdete kompletně zpracované táborové hry. Vybranou hru si můžete rovnou stáhnout do počítače. Můžete ji pak použít v celku jako tábor nebo jednotlivé hry na různé akce během roku. V každé z nich najdete tematické hry, diplomy, systém bodování, fotky a mnoho dalšího.

http://www.taborove-hry.cz/

2016

Dětský tábor hrůzy poznáte předem. Poradíme vám, co si ohlídat

Dětský tábor hrůzy poznáte předem. Poradíme vám, co si ohlídat

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/402142/detsky-tabor-hruzy-poznate-predem-poradime-vam-co-si-ohlidat.html

BLESK, Zprávy – události

Dětský tábor hrůzy poznáte předem. Poradíme vám, co si ohlídat

Co všechno se mohou děti na táboře naučit? Co na táborech může způsobit problémy? Jak prověřit podmínky tábora?

Na tyto i další otázky odpovídají ve video rozhovoru Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a advokátka Alena Hájková. Další pokračování seriálu ČRDM o letních táborech připravila redaktorka Zpravodajské redakce Andrea Ulagová pro Blesk TV.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/402142/detsky-tabor-hruzy-poznate-predem-poradime-vam-co-si-ohlidat.html

ČRDM – Jaké jsou v roce 2016 možnosti získat příspěvek dětský tábor?

201606231111_tabor-skaut-ohen-pochoden-1

http://www.adam.cz/clanek-2016060071-aktualizovano-jake-jsou-v-roce-2016-moznosti-ziskat-prispevek-detsky-tabor.html

Možností získat příspěvek na úhradu dětského letního tábora je několik. Záleží na tom, jestli například připlácí na tábor zaměstnavatel rodičů, jestli je dítě ze sociálně slabé rodiny nebo u které pojišťovny je pojištěno.

 

Níže najdete souhrn letošních možností.

1. PŘÍSPĚVEK OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Příspěvky od pojišťoven jsou letos ještě omezenější, než v letech předchozích. V podstatě dávají příspěvky jen tři pojišťovny: Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
Konkrétní informace najdete v článku:
http://www.adam.cz/clanek-2016060042-prispevky-na-letni-tabory-2016-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

2. PŘÍSPĚVEK Z FONDU ODBOROVÉHO SVAZU
Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě. Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

3. PŘÍSPĚVEK ZE SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (34 100 Kč).

4. PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR JAKO ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT
Někteří zaměstnavatelé poskytují finanční příspěvky na tábor i zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů. Bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.

5. SLEVA OD POŘADATELE TÁBORA
Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa. Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast nebo umístění vícero sourozenců zároveň.

6. OJEDINĚLÝ NÁPAD PRAHY 6
Nový program pomůže rodinám poslat své děti na tábor. Záměrem pilotního projektu Šestka táborová je podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z MČ Praha 6 prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí, které se zúčastní letních pobytových akcí (táborů, soustředění). Pro letošní léto (2016) je výše podpory stanovena na 500 Kč pro jedno dítě, celková předpokládaná rozdělovaná částka je 500 000 Kč. „Radnice chce podporovat, aby děti z Prahy 6 trávily léto aktivním způsobem mimo hlavní město“, říká Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas. Jedná se o pobyty pro děti a mládež, které mají trvání minimálně 7 po sobě jdoucích dnů s účastí minimálního počtu účastníků 15 dětí.
Příspěvky budou realizovány výhradně on-line formou, přihlásit se do programu je nutno do 30. června 2016! Přihlásit se je možno zde: http://rodina6.cz/#page=tabory&part=
Důležitou podmínkou této otevřené spolupráce je také aktivní zájem ze strany pořadatelů akcí.
Více: http://rodina6.cz/#page=tabory

22.6.2016

Čunkši, vrať se!

Jedete na tábor nebo na prázdniny? Máte rádi indiánské příběhy,tajemno a trochu dobrodružství? Pak vám a zejména vašim dětem vřele doporučujeme knihu Děti prérie a její pokračování Čunkši, vrať se!

Čunkši, vrať se! – skvělá kniha indiánských příběhů o dětech a pro děti (autor Ondřej Balík, ilustrace Jan Šorm, detail obálky)

Je to výborné čtení před spaním na pokračování nebo návod na příběh k táborové hře.
Vyzkoušeno 🙂

Čunkši, vrať se! – skvělá kniha indiánských příběhů o dětech a pro děti (autor Ondřej Balík, ilustrace Jan Šorm) Podobně jako autor příběhů o dvou malých indiánských holčičkách (jak přiznává v doslovu první knihy) znám indiány především z mayovek. Ty byly mým dobrodružným dětstvím společně s foglarovkami.

Nikdy mě příliš netrápilo, že v knihách chybí holky, resp. že se jimi míhají jen někde na okraji. Miloš Zapletal (autor knih Sedmička a Soví jeskyně a další můj velikán dospívání), mě na to později upozornil. Navíc s přáním, aby takový příběh se silnou dívčí postavou vznikl a byl tak uvěřitelným vodítkem dívčího dobrodružství.

Nová kniha Ondřeje Balíka Čunkši, vrať se navazuje na Děti prérie. V ní jsme se seznámili s malou Agléškou (Ještěrkou) a její starší sestrou (v lakotštině čunkši), která se jmenuje Bojuje s kunou. Dobrodružné vyprávění je oživené lakotskými slovy, názvy a jmény a v závěru knihy čtenář najde i stručný slovníček lakotštiny. To vše v doprovodu osobitých ilustrací Jana Šorma.

Čunkši, vrať se! – skvělá kniha indiánských příběhů o dětech a pro děti (autor Ondřej Balík, ilustrace Jan Šorm) Agléška i její sestra v druhém díle povyrostly. Už si nehrají pouze ve svém týpí nebo v táboře, ale putují dobrovolně i nedobrovolně prérií, potkávají se s bílými lidmi, neminou je starosti a bolesti blízké každému. Opět se potkávají se smrtí, ale kromě tohoto smutku, který k životu přirozeně patří, kniha přibližuje strach o vlastní život, strach z omylů, z neznáma, nejistotu z toho, co nás přesahuje. Všechny tyto pocity a stavy duše jsou popisovány velmi chytře a srozumitelně právě pro mladší čtenáře. Navíc kniha ukazuje, a to snad především, to pozitivní ze života: sílu rodiny, přátelství a lásku, také význam vytrvalosti, trpělivosti a shovívavosti. I název knihy nese poselství, neboť Sestřičko, vrať se! není jednostranným zvoláním. Během příběhu se ukáže, že patří oběma sestrám, jež se vzájemně učí, které hodnoty jsou v životě důležité.

Čunkši, vrať se! – skvělá kniha indiánských příběhů o dětech a pro děti (autor Ondřej Balík, ilustrace Jan Šorm) Jedním z nejsilnějších momentů knihy je pro mě vzájemné vyprávění starého dědečka Zuzeči a Agléšky poté, co skončilo její osamocené putování oblájemi (lakotsky prérie). V rozhovoru dítěte, bohatšího o drsnou zkušenost, a moudrého strace se autor pokusil zachytit to nesdělitelné, co je někde mezi nebem a zemí. Výsledek má sílu.

Děti prérie i Čunkši, vrať se – to je dobrodružství, které dává smysl.

Eva Měřínská

Ukázky z knih, vyprávění, jak knihy vznikly a další podrobnosti najdete na: http://detiprerie.cz
V současné době si můžete objednat dva tituly, jež na sebe volně navazují:
Děti prérie (350,- Kč)
Čunkši, vrať se (380,- Kč)
Objednávejte e-mailem na adrese deti.prerie@gmail.com.
Do objednávky prosím napište počet kusů, o které máte zájem, své jméno, e-mail a také adresu, na kterou Vám můžeme knihy doručit. (Poštovné a balné činí 79,- Kč při platbě předem nebo 99,- Kč při zaslání na dobírku.)
Knihy je možno zakoupit také v Praze, a to na adrese v kamenné prodejně Davona – výtvarné potřeby, Jana Zajíce 848/22, 170 00 Praha 7. Otevírací dobu a mapu najdete na uvedeném odkazu.

Pozor, sleva!
Chcete zakoupit oba díly najednou? Objednejte si balíček celkem za 700,- Kč!

20.6.2016

Mobily a webkamery na táborech? „Dítě všude nestíhejte,“ radí odborník

mini-Pávek (495)Seriál ČRDM a nejčtenějšího deníku pokračuje článkem, který mapuje komunikaci na táborech. Předseda ČRDM Aleš Sedláček v něm nabízí nejednu dobrou radu a pohled zkušeného táborového praktika. Náš seriál o táborech se těší značnému zájmu čtenářů Blesku, což nás samozřejmě těší.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/399807/mobily-a-webkamery-na-taborech-dite-vsude-nestihejte-radi-odbornik.html

3.6.2016

BLESK, rubrika Zprávy – události

Jak správně vybrat letní tábor, podle České rady dětí a mládeže.

ČRDM jako erudovaný garant pro oblast dětí a mládeže připravil pro deník Blesk sérii „tábornických“ článků. Hned první z nich poskytuje několik dobrých rad pro rodiče, jak správně vybrat tábor.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/396100/cena-hygiena-i-program-co-je-dulezite-pri-vyberu-detskeho-tabora.html

1253311-img-tabor-deti-prazdninyJak-spravne-vybrat-letni-tabor-podle-CRDM

2.6.2016

Legislativa táborů

– na webu přidána nová záložka – Přehled legislativy pro pořádání příměstských a letních http://www.jihocesketabory.cz/legislativa/.

27.4.2016 – NABÍDKA TÁBOŘIŠTĚ 16.-30.7.2016 Suchdol nad Lužnicí

Pokud ještě nemáte zajištěno letní táboření a vyhovoval by Vám termín od soboty 16. července do soboty 30. července 2016, přečtěte si, prosím, následující text:

Asociace TOM ČR 2402 „Práčata“ Rapšach pronajme zcela vybavené tábořiště u říčky Dračice mezi Klikovem a Suchdolem nad Lužnicí. Tábořiště je kompletně vybaveno pro 50 osob – 25 podsadových stanů, hangár 6 x 15 m s „obývákem“ pro vedoucí 3 x 6 m, 7,5 m týpí, kancelářský stan 2,5 x 2,5 m, polní kuchyně, polní sprcha, nádrž na pitnou vodu 2 kubíky. Cena pronájmu je 8.000,- Kč. V ceně je zahrnuto obstarání všech potřebných povolení, takže nemusíte nic zajišťovat sami. Bližší informace: Karel Snětina, https://email.seznam.cz/karel.snetina@seznam.cz, tel. 724993187.

Pokud máte zájem, ozvěte se co nejrychleji!

21.3.2016 –

Hygienické předpisy na zotavovací akci:

V106-2001

258_2000_Sb

66_2013_Sb

Vložení, aktualizace táborů na rok 2016

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2016. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 2016.

Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2016 nebo tábory 2015 aktualizovat.

Aktualizace starého tábora:

Tábory 2015 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu.

2015

 11.6.2015 – Příspěvek pojišťovny OZP pro děti na tábor

„Máte dostatek kreditu ve Vitakontu? Můžete ho použít třeba na úhradu dětského tábora,“ říká jeden ze zveřejněných příspěvků na facebookové stránce Oborové zdravotní pojišťovny (OZP).

Tábor (mezinárodní setkání CEJ Doksy 2014, foto Michala K. Rocmanová)

OZP na svých facebookových stránkách nabízí příspěvek pro děti na tábor prostřednictvím své Vitakarty Příspěvek mohou získat klienti OZP, kteří jsou registrováni ve Vitakartě. Příspěvek získají za kredity v bonusovém systému Vitakonto, který je součástí Vitakarty. Tyto kredity jsou klientům připsány za různé aktivity typu kontrola vykázané zdravotní péče, návštěva zubaře či za délku pojištění u OZP. „Za co kredity vymění, je zcela na klientech – v nabídce je 40 programů. Přesto je program Letní tábory jeden z nejvyužívanějších,“ říká Ladislav Wagner, vedoucí oddělení zdravotních programů OZP.

OZP nabízí jako jeden z benefitů příspěvek pro děti na tábor prostřednictvím své Vitakarty OZP přispívá v rámci programu VITAKONTO svým klientům na dětské letní tábory a školky (i lesní), přičemž průměrná výše příspěvku OZP v letošním roce přesahuje částku 1000 Kč. Maximální částka, kterou VITAKONTO umožnilo klientům OZP získat, činila letos 5000 Kč. Využívat program VITAKONTO mohou všichni klienti OZP, kteří jsou zdarma zaregistrovaní do aplikace VITAKARTA.

Kontakty:
www.ozp.cz
https://www.facebook.com/pojistovnaozp

http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html

8.6.2015 – Příspěvky na letní tábory – informace pro rodiče i vedoucí

Možnosti získat příspěvek na úhradu dětského tábora jsou i letos, i když v omezenější míře než v letech minulých.

Tábor Ligy lesní moudrosti (foto Tereza Peková)

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pohybové volnočasové aktivity, do nichž spadají i letní tábory.
Každý rok je to trochu jinak, proto přinášíme podmínky poskytnutí příspěvku u jednotlivých pojišťoven platné pro letošní rok:

Pojišťovna ministerstva vnitra – příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti od 7 do 15 let, podrobnější informace jsou k dispozici zde, nákup musí být realizován v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 (doklad o zaplacení)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti a mládež od 6 do 20 let, v rámci balíčku pro žáky a studenty, příspěvek je proplácen do 31. 12. 2015. Více zde.

Průmyslová zdravotní pojišťovna – příspěvek až 500,- Kč pro děti od 6 do 16 let, příspěvek může být proplacen pouze 1x během školní docházky dítěte! Přesné podmínky příspěvku jsou k dispozici zde

Pojišťovny, které v letošním roce na tábory nepřispívají:
Všeobecná zdravotní pojišťovna,  Vojenská zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna

http://www.adam.cz/clanek-2015060009-prispevky-na-letni-tabory-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

Příspěvek pojišťovny ZPMV na tábory

http://www.zpmvcr.cz/prevence/preventivni-programy-2015/program-pro-deti/

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) podporuje své klienty. Kromě stávající nabídky z Fondu prevence mohou pojištěnci ZP MV ČR nyní vybírat z dalších pěti nových programů určených dětem, ženám, mužům i seniorům.

Program zdravé dítě mohou využít děti ve věku 7 až 15 let a mohou z něj čerpat příspěvek:

 1. a) na fixní rovnátka do maximální výše 2 000 Kč
  b) na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta) do maximální výše 1 000 Kč
  c) na sportovní aktivity pro děti s nadváhou do výše 500 Kč
  d) na školu v přírodě nebo dětský tábor do maximální výše 500 Kč

20.1.2014 – Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce 1.1.2014

Od nového roku nabyla účinnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. Na odkazu níže naleznete okomentovaný soubor s vyznačenými změnami oproti minulému znění.

http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117/1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet.pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“. Vzor naleznete přímo v komentovaném znění vyhlášky, nebo je k dispozici na adrese:http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117/posudek-o-zdravotni-zpusobilosti.docx

12.12.2013 – Vkládání , aktualizace táborů na rok 2014

Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2014. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat.

Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2014 nebo tábory 2013 aktualizovat.

Aktualizace starého tábora:

Tábory 2013 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem

Nový tábor s těmito daty. Pokud chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu.

23.7.2013

Z vašich dotazů

1. Jak je to s podpisem rodičů s ošetřením dítěte u lékaře? Stále je nutné to mít od rodičů podepsané? Proběhla novelizace souhlasu rodičů zdravotnické služby?

Odpověď: Souhlas rodiče s ošetřením dítěte u lékaře – zákonná úprava se změnila, ačkoliv stále jsou případy, kdy souhlas lékaři musí dát rodič (v případě, že nezletilý pacient není ještě schopen sám rozhodnout), je v současné době zákonná úprava řekla bych pružnější – není totiž žádná pevná hranice určená určitým věkem nezletilého, do níž by nezletilý nemohl rozhodnout sám, ani výčet zdravotních služeb, u kterých je třeba souhlas vyžadovat. Vychází se z toho, že každý případ bude posuzován samostatně, zejména s ohledem na rozumovou a volní vyspělost nezletilého pacienta. Navíc zákon počítá s tím, že pokud nelze získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, pak o poskytnutí neodkladné a akutní péče (definice níže), může rozhodnout zdravotnický pracovník; na táborové návštěvy u lékařů by to mělo stačit, takže teoreticky písemný souhlas/zmocnění rodičů vedoucí nepotřebuje.

Taky co se týká podávání informací o zdravotním stavu, měl by vedoucí dostat informace bez problémů na základě ustanovení § 31 odst. 6 zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách (text viz. níže).

Cesty, jak ošetřit nezletilé dítě na táboře „bez papíru“ od rodičů tedy jsou. Stále ale platí, že je lepší se předem domluvit s lékařem v místě konání tábora a zjistit, jak to u něj probíhá a co bude chtít.  Protože nejhorší by asi bylo narazit na lékaře, který prostě „nechce“ – přinejmenším dítěti i vedoucímu znepříjemní život.

§ 5- Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou

a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,

b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí,

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách

§ 31 – (6) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.

2. Existuje něco jako „obecně závazné doporučení“ nebo dokonce právní předpis, či vyhláška, která určuje noční dozor na dětských táborech či školách v přírodě (zotavovacích akcích)? 

Odpověď: „noční dozor“ není předpisy upraven – vlastně ani pro školy, protože i tam je to (podle metodického pokynu MŠMT) záležitost, kterou má ve svých rukách ředitel. Podobně tedy na táboře bych řekla, že je za to odpovědný hlavní vedoucí a je jenom na něm, jestli a jak noční dozor zařídí. Co se týká škol vyplývá zavedení dozoru (dohledu) nad dětmi z ustanovení Úmluvy o právech dítěte, která ukládá institucím pečujícím o děti zajistit jejich bezpečnost . Dozor (dohled) nad dětmi je tedy prostředkem k zajištění bezpečnosti dětí a ochrany jejich zdraví. Není nikde rozdělen na denní a noční, ani není nikde stanoveno jak přesně má být vykonáván. Je to na vedoucím akce samotném.

27.6.2013

Deva logo maléDěkujeme společnosti NUTRICIA DEVA a.s., zabývající se výrobou dětské výživy za podporu pro zatopené tábory a tábořiště a dětská zařízení v Jihočeském kraji.

25.6.2013 obdržela Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  prostřednictví České rady dětí a mládeže od společnosti NUTRICIA DEVA a.s., 2100 kusů ovocných přesnídávek, které jsme distribuovali do sdružení a zařízení postižených povodněmi, které o tuto pomoc požádali.  ČTU – tábořiště Uragán, ČTU – tábořiště Nažidla, PS Kampanus Vodňany, PS Tábor, T.O Ježci – tábořiště Žaltice a Dětský domov Žichovec.

Společnosti NUTRICIA DEVA a.s. patří velké poděkování za tuto podporu.

943352_3157984486399_1133007527_n749_3157983646378_1359177908_n

p1050913p1050917

IMG_3815 IMG_3819 IMG_3825 IMG_3826

http://www.nutriciadeva.cz/

10.6.2013

Nabídka táborových základen v Jihočeském kraji pro sdružení dětí a mládeže postižených povodněmi 2013

Nabídka táborových základen povodně 2013

30.5.2013 – článek 5+2 dny

5+2 dny 30.5.2013

29.5.2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 Kč na letní tábory

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 1000,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu.

http://www.adam.cz/clanek-2013050056-vseobecna-zdravotni-pojistovna-prispiva-az-1000-kc-na-letni-tabory.html