O projektu

Realizátorem projektu je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Rádi bychom poskytli veřejnosti v Jihočeském kraji nejkomplexnější nabídku letních táborů, táborových základen a  tábořišť nejen členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. (Seznam členských sdružení naleznete v rubrice ke stažení.)

Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, stanových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, třítýdenních….., organizátorů je také velké množství. Rádi bychom nabídli možnost se v této nabídce orientovat, možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor a pořadatelům akcí tu nejvhodnější táborovou základnu nebo tábořiště.

Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat.