Ke stažení

2023

Ubytování pro oddíly a spolky

Ubytování pro oddíly a spolky

Ondřej Opicakuz Turek

Sdílejte: https://1url.cz/@zakladny

Před časem jsem slíbil udělat souhrnnou mapu ubytování pro oddíly a spolky z veřejných zdrojů. Neexistuje nikde obsáhlejší mapa, s přesnými lokacemi a cenami do cenové hladiny 200,-/noc. Tady je a jde filtrovat dle cenových hladin: „levné“, „OK“ a „ještě to jde“.

2022

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti

 

Manuál k letním táborům MZ ČR

Logo čáp barvy webu RADAMBUKČlenské spolky RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

Členské organizace

Léto se blíží – nepodceňte přípravu na tábory- Pionýr z.s.

Jak správně vybrat letní tábor?

Laser game na Vašem táboře – Laser game club Písek z.s.

 

Jak vybrat kvalitní tábor? Rodičům radí rodiče i zkušení organizátoři

Taborove-hry.cz

I když to vypadá, že je léto ještě daleko, je právě teď ten správný čas začít přemýšlet nad táborem.

Na webu najdete kompletně zpracované táborové hry. Vybranou hru si můžete rovnou stáhnout do počítače. Můžete ji pak použít v celku jako tábor nebo jednotlivé hry na různé akce během roku. V každé z nich najdete tematické hry, diplomy, systém bodování, fotky a mnoho dalšího.

http://www.taborove-hry.cz/

Jak vybrat ten správný tábor?

Několik doporučení k výběru tábora…

Jak vybrat správný tábor

Jak správně vybrat letní tábor, podle České rady dětí a mládeže.

ČRDM jako erudovaný garant pro oblast dětí a mládeže připravil pro deník Blesk sérii „tábornických“ článků. Hned první z nich poskytuje několik dobrých rad pro rodiče, jak správně vybrat tábor.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/396100/cena-hygiena-i-program-co-je-dulezite-pri-vyberu-detskeho-tabora.html

1253311-img-tabor-deti-prazdninyJak-spravne-vybrat-letni-tabor-podle-CRDM

Jak poznat dobrý tábor – doporučení MŠMT

http://www.msmt.cz/mladez/jak-poznat-dobry-tabor

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká a pestrá. Lze si vybrat z táborů konaných v budovách, stanových, putovních vodáckých, dvoutýdenních, třítýdenních… Ale také tábory drahé, tábory s kvalitním týmem vedoucích i programem, ale rovněž tábory špatné, kde dětem hrozí skutečná úhona. Organizátorů je nespočetné množství.

Servis, který poskytují kvalifikovaní pořadatelé letních táborů musí splňovat několik základních kritérií:

Informace ještě před konáním

Co je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky, cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora:

 • je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah
 • je v ceně obsažena doprava
 • je uvedená cena s DPH (celková cena i s daní bývá na některých letácích uvedena nevýrazně)
 • jsou v ceně celodenní výlety, vstupy na koupaliště, zámky, výstavy či hodiny jezdeckých aktivit případně půjčení potřebného vybavení např. vodáckých vest a lodí. Doplatek cenu tábora zvyšuje.
 • porovnejte služby a ceny jednotlivých provozovatelů.

Hygienické předpisy

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Správný tábor je jistě v souladu s touto vyhláškou. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího.

Prohlášení o bezinfekčnosti

Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů nebo toho kdo dítě na tábor posílá je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Tábor musí být bezpečný

Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda?

Kvalifikování vedoucí

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

Jídelníček

Ověřte si způsob stravování např. zdali je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba – pestrost jídelníčku. Je důležité aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.)

Co nového se vaše dítě naučí

Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

Osmero dobrého tábora

http://www.borovice.cz/informace-pro-rodice/osmero-dobreho-tabora

1. Má   kvalifikované vedení
2. Má zajímavý   program
3. Je bezpečný
4. Je ve   vhodných prostorách
5. Je   zdravotně zabezpečen
6. Má dostatek   informací pro všechny
7. Rozvíjí   osobnost účastníka
8. Má   důvěryhodného pořadatele

Obecná pravidla pro vybavení dětí na tábor

http://www.borovice.cz/informace-pro-rodice/pravidla-pro-vybaveni/

Přehled vybavení na tábor

http://www.borovice.cz/informace-pro-rodice/co-s-sebou-na-tabor/

Příměstské tábory

Příměstský-tábor-Spirála-DDM-Praha-8

S laskavým svolením autora brožury DDM Praha 8 – Spirála naleznete  naskenovanou brožuru Příměstský tábor pro organizátory táborů.

Nakladatelství Mravenec.cz objednávky v ICM Č.B

V kanceláři Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje www.radambuk.cz a v Informační centru Č. B. si můžete prohlédnout a objednat téměř všechny publikace z nakladatelství Mravenec www.mravenec.cz , ušetříte na poštovném.

Mravenec nabízí publikace pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi a mládeží.

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte…

 

Rady a doporučení rodičům:

Jak vybrat pro své dítě ten správný tábor? Jak vybrat správný tábor

Několik rad od rozhodnutí poslat dítě na tábor po jeho návrat (PČR,MV) Několik základních rad tábory

Co na táborový pobyt přibalit a co ne? Jak je to s vybavením

Nepodceňujte nebezpečí nákazy Lymskou boreliózou (prevence) Lymská borelióza

… a pár rad Policie České republiky PREVENCE

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit …a jedna speciální navrch

 

Připravujeme tábor

http://www.ymca.cz/programy/tabory/tabory-ymca—servis/pripravujeme-tabor/

list účastníka

zdravotní posudek dítěte

Pro provozovatele zotavovací akce

Zotavovací akcí je z pohledu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila, a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.

Osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen „pořádající osoba“), je povinna zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky, dále je povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne upravenými prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).
 
Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví – tedy na místně příslušné pracoviště KHS:
 
 a) termín a místo jejího konání,
 b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
 d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.
 
Jako součást ohlášení předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 zákona, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.
 
Podmínky účasti dětí na zotavovací akci
 
Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje tyto požadavky:
 
1)      je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 
2)      nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
 
3)      ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
 
Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů). Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v bodech 2 a 3 potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě.
 
 
Podmínky účasti fyzických osob činných při zotavovací akci
 
Fyzické osoby činné při zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje. Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při zotavovací akci, s výjimkou zdravotnických pracovníků, pořádající osobě.
 
Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných (§ 19 odst. 2  a odst. 3 větě první zákona).
 
Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb jsou dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
 
Ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí a na stanových táborech musí být zajištěny hygienické požadavky upravené v § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Povinnost pořádající osoby
 
Pořádající osoba je povinna zajistit:
 
a) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem a prováděcími právními předpisy a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).
 
b) účast pouze fyzických osob, které splňují stanovené podmínky; účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob, při převzetí posudků a prohlášení podle, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo,
 
c) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při zotavovací akci,
 
d) vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší obsah lékárničky pro zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů),
 
e) péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce,
 
f) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení zotavovací akce,
 
g) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.
 
Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
 

http://www.khsstc.cz/dokumenty/pro-provozovatele-zotavovaci-akce-2084_2084_86_1.html

Vybrané metodické a právní aspekty spojené s organizováním činností ve volném čase

http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/zumarmo1/aspekty/

Právní předpisy vztahující se k organizaci akcí:

Dne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (novela 274/2003 Sb.). Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (PDF, 145 kB), http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

258_2000_Sb

Úplné znění novely Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. změna 320/2010 Sb. ze dne 15.11.2011. vyhláška 320/2010 Sb

http://portal.gov.cz/zakon/106/2001.

V106-2001

 • 66/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
  poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

66_2013_Sb

 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných.
 • Vyhláška 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 • Vyhláška 293/2006, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-293, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-187
 • Podmínky pro pořádání zotavovací akce pro děti – Za správnost návodu odpovídá: Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor ochrany veřejného zdraví – Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti .
– Státní zdravotní ústav 23.6.2011 – Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodouhttp://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/navod-k-bezpecnemu-zasobovani-letnich-taboru-pitnou-vodou
 
– Příručka Základy první pomoci – Mládeže ČČK 2012 – prirucka-prvni-pomoci-1

Ochrana lesa a přírody:

Ostatní vybrané zákony:

http://www.sbirkazakonu.info/

Nový Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. –http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-84

Předpis č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

Zákon č. 262/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198

Zákon o pedagog. pracovnících č. 563/2004 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74

Vyhláška č. 109/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 74/2005 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-109

Vyhláška č. 279/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-279

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133

Weby dětské tábory

Aktualizace 21.3.2016