Letní tábor - PT Vodník záchranář

PT Vodník záchranář
Základní informace
Místo konání: České Budějovice
Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, p.s.
Web pořadatele: www.vzscb.cz
Popis činnosti: první pomoc hrou, exkurze, hry, modelové situace, výlet na Lipno
Informace o táboře
Cena za osobu: 3450,- Kč
Věk dítěte: 6 až 12 let
Termín tábora: 19.08.2024 - 23.08.2024
Kapacita tábora: 25 dětí

Kontaktní údaje

Jméno: Karolina Bodláková
Telefon: 605264122
Email: taboryvzscb@gmail.com

Popis letního tábora

Tento tábor je věnován primárně zvýšení povědomí o vodních radovánkách a jejich úskalích, ale také prevenci úrazů na souši. Děti se seznámí se základy první pomoci a záchrany tonoucího (motto I školák dokáže zachránit život, jen vědět jak) prostřednictvím moderních vyučovacích metod a pomůcek, a to zábavnou formou doplněnou o hry, praktické ukázky, videa a modelové situace. Seznámí se s prací vodních záchranářů přímo na služebně první pomoci v kempu Modřín (Lipno nad Vltavou). V průběhu tábora budou mít možnost nahlédnout také na služebny zdravotnické záchranné služby (vozový park, dispečink, přednáška) a hasičského záchranného sboru (vozový park, polygon, interaktivní přednáška) a proniknou tak do fungování Integrovaného záchranného systému. Děti budou mít také jedinečnou příležitost účastnit se přednášky a následných ukázek záchrany tonoucího v hlavní roli se záchranářskými psy, chybět nebude ani návštěva policejních psovodů. Celý odborný program bude doplněn řadou her a táborových aktivit modifikovaných na tématiku lidského těla a záchrany života. Děti se tak během pestrého programu naučí spoustu nových věcí, ale také se podívají na místa, která nejsou běžně veřejnosti přístupná a vyzkouší si netradiční aktivity, které jim mohou v budoucnu pomoci zachránit život. Tábor je veden zkušenými lektory první pomoci, kteří mají mnohaletou zkušenost s prací s dětmi a mládeží. Každý účastník zároveň obdrží táborové tričko a účastnický list, za úspěšné plnění úkolů a soutěží budou pro děti připraveny také ceny a diplomy. V průběhu tábora budou děti sbírat také razítka do táborového deníčku.
V plánu je jeden celodenní výlet „Vodní záchranář je nejen plavčík“ do kempu Modřín, Lipno nad Vltavou. Dětem bude zajištěno celodenní stravování (2-3 svačiny, oběd), pitný režim (i na výlety a exkurze) a po celou dobu konání tábora také pojištění.

Děti je možné každý den přivádět v čase 7:30 – 8:00 a vyzvedávat v 16:00 – 16:30.