Letní tábor - Táborníci Perun

Táborníci Perun
Základní informace
Místo konání: Tábořiště Kebharec
Pořadatel: Táborníci Perun
Web pořadatele: https://taborniciperun.cz/
Zaměření: PERUN RAGNAROK
Popis činnosti: Sport, LARP
Informace o táboře
Cena za osobu: 5800,- Kč
Věk dítěte: 7 až 15 let
Termín tábora: 29.06.2024 - 13.07.2024
Kapacita tábora: 40 dětí

Kontaktní údaje

Jméno: Dan Vančura
Telefon: 774940474
Email: vancura.dan@seznam.cz

Popis letního tábora

Pojetí tábora je velmi aktivní. Děti soutěží, hrají si a formou hry se také učí. Někdy je spolupráce jedinou možností, jak zvítězit. Vedeme je ke kamarádství, pomoci slabším a fair play. Často se prostřednictvím hry setkávají i se situacemi z reálného života. Učí se správně rozhodnout, odhalit lež či podvod, řešit logické úkoly i překonávat sami sebe. Především je ale program plný zábavy, přírodních dovedností, scének a velkolepých bitev.

 

Během dvou týdnů přespí mladí dobrodruzi ve vlastnoručně vybudovaném přístřešku, připraví si jídlo na ohni, naučí se orientovat v mapě, zpívat táborové písničky i základy zdravovědy. Nedílnou součástí programu bývají táboráky, dvoudenní putování, noční hry, divadelní představení i veleoblíbená diskotéka. Tábor bývá tradičně zakončen vyhodnocením celotáborové hry, úklidu stanů a předáním odměn. Dále se děti můžou těšit na pečení vepřové kýty nebo dražbu táborových rekvizit.

Popis Okolí

Tábořiště se nachází v jižní části přírodního parku Česká

Kanada mezi Novou Bystřicí a Starým Městem pod

Landštejnem.

Je umístěné na kraji lesního masivu pod státní silnicí. Ta byla

až do listopadu 1989 poslední veřejně přístupnou komunikací.

Pod ní začínalo uzavřené pásmo.

Mezi silnicí a tábořištěm jsou z větší části pastviny, ale samotná

louka o rozloze 3 ha je schovaná za remízky a kopečky. V lese

na jihu je vidět lesní cesta Filipovská. Ta už je průjezdná jen s povolením od Lesů ČR.