Letní tábor - Příměstský tábor VÝPRAVA DO DŽUNGLE

Příměstský tábor VÝPRAVA DO DŽUNGLE
Základní informace
Místo konání: Borovany také pro děti z Českých Budějovic a okolí
Pořadatel: Tanchi
Web pořadatele: https://www.tanchi.cz/tabory2017
Popis činnosti: taneční divadlo - kreativní tanec - výtvarné tvoření
Informace o táboře
Cena za osobu: 1850,- Kč
Věk dítěte: 6 až 10 let
Termín tábora: 17.07.2017 - 21.07.2017
Kapacita tábora: 20 dětí

Kontaktní údaje

Jméno: Lenka Červená
Telefon: 737580003
Email: tanchi.cervena@gmail.com

Popis letního tábora

Dětský příměstský tábor Tanchi

TURNUS : 17. – 21. 7. 2017 Nazaret, Borovany

Téma: VÝPRAVA DO DŽUNGLE

Příměstský tábor pro všechny, kteří chtějí zažít pět dní s tancem, pohybovým divadlem a prázdninovým tvořením.

PROGRAM:

Balíme kufry, a nakupujeme vše potřebné. Loď čeká na poslední pasažéry. Kontrola pasů a naloďování zavazadel je nedílnou součástí výpravy. Po dlouhé cestě na moři můžeme svá těla protáhnout v přístavní zastávce, která je na půl cesty od našeho cíle. Co dělat, když na nás lidé z města mluví cizím jazykem? Jak se s nimi můžeme dorozumět? Řeč těla nám určitě napomůže. A jsme tady. Džungle plná rozmanitosti, přírodního bohatství a kulturních odlišností.

Každý člen výpravy obdrží mapu pralesa, společně se naučíme v mapě orientovat a poznávat tak každý den nový kus země, která přinese vždy něco nového po stránce výtvarné a tanečně-pohybové. Děti čeká potkání s domorodci, toto setkání se ale ukáže jako výzva pro celou výpravu. Domorodý kmen si není jistý za jakým účelem jsme prales navštívili – chceme jim brát jejich bohatství, které se skrývá v pestrosti druhů rostlin, živočichů, nerostů? Nebo jsme tu za jiným účelem?? Pokusíme se domorodý lid obdarovat přinesením nových druhů zvířat do pralesa (děti vymyslí tvar, barvu, zvuk, název a pohyb zvířete:), to ale nebude stačit. Dostaneme 5 úkolů / zkoušek, abychom postupně poodhalili domorodcům náš záměr a oni nás přijali mezi své. Když úkoly splníme, domorodci nám ukáží, jak vyrobit kmenový oděv, jak zamaskovat tvář, tak aby nás ani divoká zvěř nespatřila, prozradí domorodý způsob vyrábění misek/šperků z hlíny, věnují nám posvátné kameny, které si dotvoříme a ozdobíme. Nakonec nás také naučí rituální tanec kolem ohně, své písmo vytvořené ze symbolů, pomohou nám číst příběhy zvířat a naučí nás jejich řeč těla.

Pro zkoumání džungle bude zapotřebí lupa a zápisník, který si děti na táboře také vyrobí.

V průběhu tábora se děti seznámí s různými výtvarnými technikami a výtvarným materiálem. Vše proběhne hravou formou.

Díky “hře v roli” a fiktivním situacím budeme zažívat pestré okamžiky. Děti si vyzkouší jednání a spolupráci ve skupině, budou rozvíjet komunikační schopnosti, fantazii a tvořivost. Naše cesta bude plná dobrodružství, vzájemného poznávání a sebezdokonalování.

Společně s dětmi vytvoříme kratičké, tanečně-pohybové vystoupení, které poslední den tábora předvedeme rodičům – představíme Vám džungli našima očima. 🙂

(Uskuteční se pouze za předpokladu pěkného počasí.)

PROČ VYTVÁŘET VZTAH K výtvarnému a tanečnímu UMĚNÍ ?

  • Prostřednictvím pohybu a výtvarného umění jsme schopnosti vyjádřit své pocity a emoce. Díky této činnosti nacházíme, prohlubujeme a kultivujeme vztah k sobě samému, k druhým lidem i k prostředí ve kterém žijeme.

  • V procesu kulturního vzdělávání rozvíjíme cítění jedince a jeho tvořivost (fantazii a představivost).

Děti: 7 – 11 let

Cena:

1 850 Kč/dítě/týden při platbě do 31. května 2017
2 000 Kč/dítě/týden při platbě do 30. června 2017
2 200 Kč/dítě/týden při platbě do začátku tábora

– Při přihlášení sourozence 10% sleva na druhou platbu.

– Děti z Českých Budějovic – dojíždějící vlakem s lektorem – cena tábora + doprava.
Závazná rezervace místa na táboře proběhne v moment úhrady účastnického poplatku.

Při odhlášení dítěte si (v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci) Tanchi – Lenka Červená vyhrazuje právo

storno poplatku:

  • do 20 dne před zahájením -10 % z ceny tábora.

  • 19 – 3 dny před zahájením tábora – 50% z ceny tábora.

  • méně než 3 dny před zahájením tábora – 70% z ceny tábora.

  • neomluvená neúčast – 100 % z ceny tábora.

MEDAILONKY LEKTORŮ / změna vyhrazena:

Lenka Červená (tanečně – pohybové aktivity, pohybové divadlo, výtvarná činnost)

Tanci a práci s dětmi se věnuji již 12 rokem.

Moje taneční cesta začala stylem street dance. Postupem času jsem pociťovala velkou potřebu předávat méně formu a více vést jedince k vlastnímu tanečně-pohybovému vyjádření přes expresi.

Rostla ve mně silná potřeba po poznání… Díky studiu tanečně-pohybové terapie v Akademii Alternativa jsem si ještě více ujasnila za čím chci jít. Tento obor mi dal potřebný rozhled, ale neumožnil mi jít více do hloubky. Školu jsem tedy po roce opustila. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz Vědomé tělo, který se především věnuje Labanově analýze pohybu (LMA) a Bartenieff fundamentals (BF). Zde jsem se našla. Dále směřuji můj velký zájem na Body mind centering a techniku v tanci dle fyzilogie a anatomie člověka – u této oblasti také čerpám z mých zkušeností v oblasti masáží, kterým se věnuji třetím rokem.

Podporuji projekt TANEC DO ŠKOL. Velice bych ráda, aby se tento předmět: tanečně-pohybová výchova stal všemi školy a rodiči uznávaným a do škol tedy zařazovaným. (absolvovala jsem na toto téma týdenní seminář.)

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ – obor pedagogika volného času. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež – vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie a výtvarnému umění.

Martina Jírovská (výtvarné aktivity, pohybové a volnočasové aktivity)

Vždy mi dávalo smysl věnovat se něčemu, co nebudu pociťovat jako práci, avšak jako poslání. Dlouhodoběji jsem směřovala k dětem (třeba i prostřednictvím studia na střední pedagogické škole). Poté mé kroky vedly do zahraničí, kde jsem objevila kouzlo tance. Zájmově jsem se věnovala contemporary dance a jazz dance.
Již několik let se snažím v dětech všech věkových kategorií probouzet zájem o cizí jazyk. Nejdříve jsem působila v Helen Doron English. Nyní vedu dětské kurzy v jazykové škole Sophia. Jde mi především o nejpřirozenější učení se bez učení, které probíhá prostřednictvím zapojení všech smyslů.
Kromě práce v jazykové škole působím také ve školce. Dále se pohybují v sociálně vyloučených lokalitách, kde pomáhám dětem s doučováním a nabízím jim možnosti smysluplného trávení volného času.
Ve všem, co dělám, mám ráda rozmanitost a přesahy. V uplynulých letech jsem jezdila za dětmi z Fondu ohrožených dětí KLOKÁNEK.V létě jsem se podílela na realizaci táborů pro ně. Zajímám se o waldorfskou pedagogiku, líbí se mi antroposofické pojetí duše dítěte.
Jelikož se celý život profesně pohybuji na pedagogickém poli, kam se snažím vnést sociální rozměr, podpořila jsem svou praxi studiem teoretických poznatků na TF JU (obory: Pedagog volného času a Sociální práce). V současné době se také zájmově věnují kreativnímu tanci.